Sondaj Tekniği Gezisi


12.05.2017 tarihinde, Sondaj Tekniği dersi kapsamında; Yrd. Doç. Dr. Metin BAĞCI eşliğinde Maden Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileriyle teknik gezi düzenlenmiştir. Afyon Köprülü Köyü'nde yapılmakta olan jeotermal sondaj çalışmaları incelenmiş, yetkili kişilerden bilgiler alınmıştır.