Öğrenci Danışmanları

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Bahar dönemi ders kayıtlarınızda sizlere danışmanlık yapacak Öğretim Elemanları aşağıda verilmiştir. Bu yeni dönemde hepinize başarılar dileriz.

 

SINIF DANIŞMAN
1 Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY
2 Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN
3 Yrd. Doç. Dr. A. Ekrem ARITAN
4 Yrd. Doç. Dr. M. Fatih CAN
4+ Arş. Gör. Hakan ÇİFTÇİ