Bölüm Yönetimi

Prof. Dr. Bahri ERSOY (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Ebru SAYIN (Bölüm Başkan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZKAN (Bölüm Başkan Yrd.)