Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Bahri ERSOY (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN (Üye)

Arş. Grv. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)