Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Bahri ERSOY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZKAN (Üye)

Arş. Gör. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)