Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Bahri ERSOY (Başkan)

Prof. Dr. Eyüp SABAH (Üye)

Prof. Dr. İ. Sedat BÜYÜKSAĞİŞ (Üye) 

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

 

Görevi: Bölümü tanıtıcı faaliyetlere katılmak (Sunumlar hazırlamak vb.).