Bölüm Tanıtımı

2002 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2003 yılında Lisans eğitimine başlamış, aynı yıl Yüksek Lisans ve 2009 yılında da Doktora programları açılmıştır. Bölümümüzde Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalı olarak iki ABD mevcut olup, toplamda 3 Profesör, 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Mühendis’ten oluşmaktadır. Öğrencilerimize temel, mühendislik ve sosyal bilimler ile mesleki alanda eğitim verilmektedir. Bunun için genel anlamda uygulanan müfredat, ülkemizde bulunan diğer Maden Mühendisliği Bölümleri ile eşdeğer düzeyde olup teorik dersler, laboratuvar çalışmaları ve bilgisayar uygulamaları ile desteklenmektedir. Ayrıca, ülkemiz madencilik sektörünün lokomotifi konumunda olan doğaltaş sektörünün en önemli şehirlerinden birisi de Afyonkarahisar’dır ve Türkiye mermer üretiminin yaklaşık üçte biri bu şehirde gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan ülkemizdeki diğer Maden Mühendisliği Bölümlerine göre Bölümümüz ders müfredatında, doğaltaş ile ilgili daha çok sayıda seçmeli ders yer almaktadır. Bu sayede, öğrencilerimiz genel Maden Mühendisliği formasyonunun yanı sıra doğaltaş madenciliği ve tesis işletmesi konusunda da önemli bir bilgi birikimine sahip olmaktadır. Bölümümüz bünyesinde, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL) kurulmuştur. Diğer laboratuvarlarımız ise; Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Laboratuvarı, Maden İşletme Laboratuvarı, İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı’dır. Mezunlarımızın iş bulabileceği sektörler arasında başta doğaltaş sektörü olmak üzere, endüstriyel hammadde, kömür, metal vb. madenlerinin işletilmesi ve zenginleştirilmesi, çimento sanayii, inşaat (tünel vb. ulaşım) sanayi, seramik/cam endüstrisi, kimya endüstrisi, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik büroları sayılabilir.