İntibak Komisyonu

Doç. Dr. İrfan Celal ENGİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih CAN (Üye)

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

 

Görevi: Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin intibakları ile ilgili işleri yapmak. Programa dahil olan öğrencilerin kayıtlarının yapılması ve ders takibinin izlenmesi.