Sınav Programı Komisyonu

Lisans/Yüksek Lisans ve Doktora

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN (Başkan)

Arş. Grv. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

 
Görevi: Yıl içi lisans, yüksek lisans ve doktora için (af, mazeret ve tek ders sınavları da dahil)  tüm  sınav programlarını ve gözetmen listelerini hazırlamak ve ilan etmek.