Tez İzleme ve Takip Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Z. Ebru SAYIN (Başkan)

Arş. Gör. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

Görevi:  Maden Mühendisliğinde Tasarım ve Maden Mühendisliği Uygulamaları dersini izleme programını yapmak ve uygulamaya koymak.