Tez İzleme ve Takip Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Z. Ebru SAYIN (Başkan)

Arş. Grv. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

Arş. Grv. Mustafa GÜRSOY (Üye)

 

Görevi:  Maden Mühendisliğinde Tasarım ve Maden Mühendisliği Uygulamaları dersini izleme programını yapmak ve uygulamaya koymak.