UV Spektrofotometre

  

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

 • Dalgaboyu aralığı, 190–110 nm’dir. 
 • Dalgaboyu değişim aralığı, 0,1 nm’dir. 
 • Dalgaboyu değiştirme hızı, 3800 nm/dak’dır. 
 • Dakikada 24–1400 nm aralığında tarama yapabilmektedir. 
 • Işık kaynağı değişimi 1nm aralıklarla 295 nm ile 364 nm arasında seçilebilmektedir. 
 • Halojen lamba ve döteryum lamba seçimi yapılabilmektedir. 
 • Spektral band genişliği, 5 nm’dir. 

Cihaz aşağıdaki modları içermektedir: 

 • Fotometrik ölçüm 
 • Spektrum 
 • Miktar tayini 
 • Seçimli program kartı 

Cihazın Yazılım Özellikleri: 

 • Kullanıcının belirlediği sabit dalga boyunda ölçüm yapılabilir. 
 • Adsorpsiyon/zaman spektrumunun tepe ve dip noktaları belirlenebilir. 
 • Dalga boyları gibi standartlar depolanabilir. 
 • Spektrumlar arasında aritmetik hesaplama yapılabilir. 
 • Otomatik veri çıktısı alabilir. 
 • 3 farklı dalga boyunda miktar tayini yapılabilir. 
 • 2–10 adet standart girilerek kalibrasyon eğrisi çizdirilebilir. 
 • 1’den 3. dereceye kadar kalibrasyon eğrisi oluşturulabilir. 
 • K-Faktör tekli ve çoklu kalibrasyon eğrileri yöntemi kullanılarak miktar tayini yapılabilir. 
 • 10 adet tekrarlanabilir ölçüm standardı ve ölçülen datanın ortalama değeri ile kalibrasyon eğrisi elde edilebilir. 
 • Kalibrasyon eğrisi ve korelasyon faktörü ekranda görülebilir.