Web Tasarımı ve Güncelleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem ARITAN (Başkan)

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

 

Görevi: Bölüm web sayfamızdaki değişiklikleri takip etmek ve gerçekleştirmek.