2016 Yılı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Tesisleri Teknik Gezisi…