Maden Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans yapmak isteyen adayların, sağlamaları gereken kriterler aşağıda verilmiştir.

 

1-Sayısal puan türünden ALES’ten en az 55 puan aldığını gösterir sonuç belgesinin onaylı sureti.

2-Yabancı Dil için YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlara (TOEFL gibi) girmiş olmaları ve sonuç belgesinin onaylı sureti. *

3-Mühendislik Fakültesi veya Teknoloji Fakültesi mezunları Bölümümüzde yüksek lisans programına başvurabilirler.

4-Maden veya Cevher Hazırlama Mühendisliği dışındaki lisans mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.

 

*Bu sınava girmeyenler de Yüksek Lisans programları için başvuru yapabilirler. Ancak başarı değerlendirmesinde Yabancı Dil Puanı SIFIR (0) olarak kabul edilecektir ve Enstitü tarafından Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır.

 

Not: Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve mülakat puanının %30’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

13 Temmuz 2018, Cuma 1268 kez görüntülendi