Bölüm Laboratuvarları İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZKAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Z. Ebru SAYIN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi A. Ekrem ARITAN (Üye)

Arş. Gör. Dr. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)