Sınav Programı Komisyonu

Lisans/Yüksek Lisans ve Doktora

Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZKAN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

 
Görevi: Yıl içi lisans, yüksek lisans ve doktora için (af, mazeret ve tek ders sınavları da dahil)  tüm  sınav programlarını ve gözetmen listelerini hazırlamak ve ilan etmek.
18 Şubat 2016, Perşembe 110 kez görüntülendi