Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZKAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Z. Ebru SAYIN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih CAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem ARITAN (Üye)
Arş. Gör. Dr. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)
Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

Görevi: Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj defterlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, staj ile ilgili diğer işlemler.