Doç. Dr. Erkan ÖZKAN (Başkan)
Doç. Dr. M. Fatih CAN (Üye)

Doç. Dr. A. Ekrem ARITAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Z. Ebru SAYIN (Üye)
Arş. Gör. Dr. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)
Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

Görevi: Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj defterlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, staj ile ilgili diğer işlemler.

18 Şubat 2016, Perşembe 311 kez görüntülendi