Web Tasarımı ve Güncelleme Komisyonu

Prof. Dr. İ. Sedat BÜYÜKSAĞİŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem ARITAN (Üye)

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

 

Görevi: Bölümümüz web sayfasına ilişkin yapılması gereken düzenlemeleri gerçekleştirmek.