Alt Birim Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Bahri ERSOY (Başkan) 

Arş. Grv. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

Arş. Grv. Mustafa GÜRSOY (Üye)


Görevi: Stratejik Plan kapsamındaki faaliyetleri yürütmek.