Alt Birim Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Bahri ERSOY (Başkan) 

Arş. Gör. Hakan ÇİFTÇİ (Üye)

Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY (Üye)

 

Görevi: Stratejik Plan kapsamındaki faaliyetleri yürütmek.