Öğrenci Danışmanları

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Bahar dönemi ders kayıtlarınızda sizlere danışmanlık yapacak Öğretim Elemanları aşağıda verilmiştir. Bu yeni dönemde hepinize başarılar dileriz.

 

SINIF DANIŞMAN
1 Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY
2 Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZKAN
3 Dr. Öğr. Üyesi A. Ekrem ARITAN
4 Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih CAN
4+ Arş. Gör. Hakan ÇİFTÇİ