Zeta Potansiyeli Analiz Cihazı

  

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

  • Cihaz zeta potansiyeli ölçümlerini “laser doppler velocimeter” metodunu kullanarak yapmaktadır. 
  • Cihaz 633 nm dalgaboyunda çalışan dahili bir He-Ne lazer kaynağına sahiptir. 
  • Cihazın mobilite ölçüm aralığı ±10ucm/Vs arasındadır. 
  • Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı 0-200 mS/cm arasındadır. 
  • Cihazın numune kompartmanının sıcaklığı 2°-90° arasında veya daha geniş bir aralıkta cihazın software programı tarafından ayarlanabilmekte ve izlenebilmektedir. 
  • Lazer kaynağının gücü otomatik olarak cihaz tarafından kontrol edilmektedir. 
  • Cihaz avalange tipinde yüksek hassasiyetli bir foto-diyot dedektöre sahiptir. 
  • Cihaz zeta potansiyeli ölçüm hassasiyetini, hücre ayarına gerek kalmadan arttırmak için M3 (mixed mode measurement) metodunu kullanmaktadır. 
  • Cihaz, özellikle elektrik iletkenliği düşük numunelerde (organik solventler gibi) zeta potansiyeli ölçümü yapabilmektedir. 

* 1 kg numuneye ihtiyaç vardır.